Darney : odovzdanie zástavy Československej armáde.

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa sa dňa 30. júna v Paríži a v Darney zídu hlavy štátov a vlád Francúzska, Slovenska a Českej republiky, aby si uctili storočnicu odovzdania zástavy československej armáde.

30. jún 1918 je pre Československo historickým dátumom. V Darney v departmente Vosges, prezident Raymond Poincaré, po boku Edvarda Beneša, zakladateľa Československej národnej rady, odovzdáva československej armáde jej « štátnu vlajku ».

JPEG

Ocenil predchádzajúcu snahu mnohých Čechov a Slovákov po boku armád spojencov. Od roku 1914 niektorí bojovali pod vlajkou Francúzska alebo Ruska.

Edvard Beneš, Tomáš Masaryk a Milan Rastislav Štefánik sa od r. 1915 usilujú o založenie československýc légií, ktorí by spolu so spojencami bojovali pod ich vlastnou vlajkou. Generál Štefánik je v Národnej rade poverený zorganizovaním nezávislej československej armády a zúčastňuje sa na vzniku týchto légií v Taliansku a v Rusku.

Dňa 28. októbra 1918 môže byť napokon vyhlásená nezávislosť Československa.

Dernière modification : 10/07/2018

Haut de page