Cestovný ruch, najväčší tromf Francúzska

Francúzsko je prvou svetovou turistickou destináciou a cestovný ruch je kľúčovým sektorom jeho ekonomiky. Predstavuje viac ako 7% HDP a dva milióny priamych a nepriamych pracovných miest. Tento sektor sa však musí vyvíjať, aby dokázal čeliť konkurencii iných krajín a držať krok so zvyšovaním pohybu turistov vo svete. V priebehu 20 rokov sa má tento počet ešte zdvojnásobiť, a to z 980 miliónov na 1,8 miliardy zahraničných návštevníkov.

JPEG
Basse-Normandie : Mont-Saint-Michel.

I keď je Francúzsko prvou svetovou destináciou s 83 miliónmi zahraničných turistov, v oblasti príjmov je až na treťom mieste. Medzi priority patrí posilnenie ponuky pre turistov, s cieľom zvýšiť atraktivitu Francúzska a dosiahnuť, aby sa stalo nielen najnavštevovanejšou destináciou, ale aj jednotkou v oblasti príjmov z cestovného ruchu.

19. júna 2014 sa ukončila „Konferencia o cestovnom ruchu“ v Kongresovom centre Quai d’Orsay za prítomnosti ministrov zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja, hospodárstva, štátnej tajomníčky pre zahraničný obchod, cestovný ruch a Francúzov v zahraničí a štátnej tajomníčky pre obchod, remeslá, spotrebu, sociálne veci a solidaritu.

JPEG
Picardie : château de Chantilly (Oise).

Pri tejto príležitosti boli prijaté viaceré opatrenia:

  • Kvalitná a pestrá ponuka. Zahŕňa päť základných oblastí (gastronómia, šport a hory, ekoturistika, know-how a mestský turizmus). Podpora veľkých destinácií, aby sa sústredili okolo jednej medzinárodne uznávanej značky, založenej „zmluvami o destinácii“. Menšie destinácie sa takisto budú môcť uchádzať o tieto „územné zmluvy o najlepšiu turistickú destináciu„
  • Zlepšenie prijímania turistov. To zahŕňa opatrenia na letiskách, staniciach (najmä na stanici Gard du Nord v Paríži), realizáciu spojenia „Charles de Gaulle Express“ medzi Parížom a Roissy, na ktorom sa začne pracovať v roku 2017, ako aj opatrenia na zjednodušenie vydávania víz. Seminár zameraný na podporu Plánu Kvality cestovného ruchu sa bude konať na začiatku nového školského roku. Prioritami je bezpečnosť turistov a zlepšenie značenia.
  • Opatrenia na zlepšenie digitalizácie. Napríklad bezplatné pokrytie wifi na letiskách a vývoj inovatívnych aplikácií na zlepšenie informovanosti turistov.
  • Zvýšenie kvality vzdelávania odborných zamestnancov. Toto zahŕňa vytvorenie špecializovanej maturity v odbore hotelierstvo a stravovanie, vzdelávanie sezónnych pracovníkov a výučbu cudzích jazykov.
  • Zvýšenie dostupnosti dovoleniek pre širokú verejnosť. Suma 75 miliónov eur je vyhradená na obnovu dedičstva cestovného ruchu, ktoré je prístupné aj ľudom so skromnejším príjmom; Národná agentúra pre dovolenkové poukazy v roku 2014 vytvorí internetový portál, ktorý bude pomáhať ľuďom so skromnejším príjmom pri prípravách ich prvej dovolenky.

Viac informácií:

http://www.france.fr/

http://www.dgcis.gouv.fr/tourisme

http://www.atout-france.fr/

http://www.ambafrance-sk.org/-Decouvrir-la-France-

Dernière modification : 25/07/2014

Haut de page