Cena Francúzskej republiky za ľudské práva 2015: výzva na podanie kandidatúry.

Cena Francúzskej republiky za ľudské práva vznikla v r. 1988 a organizuje ju Národný výbor pre ľudské práva (CNCDH), štátna inštitúcia pre podporu a ochranu ľudských práv. Udeľuje sa za aktivity jednotlivcov alebo kolektívne aktivity v teréne v prospech dodržiavania ľudských práv, bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo hranice, aktivity, ktoré odpovedajú na jednu z dvoch tém, ktoré sa volia každý rok.

Na tento rok boli zvolené tieto témy:

• Téma 1: nebezpečenstvá internetu pre ľudské práva
• Téma 2: životné prostredie a ľudské práva

Kompletnú dokumentáciu je potrebné zaslať Národnému výboru pre ľudské práva do nedele 11. októbra 2015 do 00.00 hod. Nevládne organizácie, ktoré si želajú kandidovať priamo, zašlú dokumentáciu Národnému výboru pre ľudské práva na mailovú adresu:

michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr a cncdh@cncdh.pm.gouv.fr alebo prostredníctvom Francúzskeho veľvyslanectva, ktoré môže pomôcť pri predchádzajúcej kompletizácii dokumentov.

Po oznámení výsledkov porotou bude cena za rok 2015 v mene Francúzskej vlády slávnostne udelená v piatim laureátom približne okolo 10. decembra 2015 v Paríži.

Viac informácií na:

http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme

Dernière modification : 18/09/2015

Haut de page