Budúci školský rok sa otvára Francúzske medzinárodné gymnázium v Bratislave!

Francúzska medzinárodná škola v Bratislave sa v septembri 2018 začlení do siete slovenských gymnázií s medzinárodným programom.

JPEG

Francúzske medzinárodné gymnázium v Bratislave je svojou štruktúrou a ponukou vzdelávania jedinečné na Slovensku, pripravuje žiakov na dvojitý diplom: bakalár (trojročné štúdium) a maturita (štvorročné štúdium), a tiež ponúka originálnu prípravu na vysokoškolské štúdium na vysokej úrovni.

Prezentácia gymnázia a organizáciu štúdia:

PDF - 1 MB
(PDF - 1 MB)

Škola Vám poskytne doplňujúce informácie:
http://www.ecolefrancaise.sk/sk/

Dernière modification : 20/02/2018

Haut de page