Britské referendum: vyhlásenie Prezidenta Francúzskej republiky.

François Hollande dnes ráno poskytol vyhlásenie z Elyzejského paláca v súvislosti s výsledkom referenda v Spojenom kráľovstve.

JPEG

Briti sa v referende rozhodli vystúpiť z Európskej únie. Je to bolestné rozhodnutie a je mi to veľmi ľúto kvôli Spojenému kráľovstvu a kvôli Európe. Ale je to ich vlastné rozhodnutie a my ho musíme rešpektovať, ako aj znášať všetky dôsledky.

Veľká Británia nebude viac súčasťou Európskej únie a postupy, ktoré sú ustanovené v zmluvách, budú urýchlene uplatnené, je to pravidlo a dôsledok.

Francúzsko pre seba a pre Veľkú Britániu bude naďalej pokračovať v spolupráci s touto veľkou priateľskou krajinou, s ktorou nás spája mnoho historických a geografických väzieb, a to z hľadiska hospodárskeho, ľudského, kultúrneho, a nezabúdam ani na naše úzke vzťahy v oblasti obrany, ktoré budú naďalej zachované.

Hlasovanie Britov je vážnou skúškou pre Európu. Musí za daných okolností preukázať svoju pevnosť a silu, a zároveň priniesť nevyhnutné odpovede na udržanie ekonomických a finančných rizík, ktoré prinesie odchod Spojeného kráľovstva. Opatrenia už boli prijaté a verím v ich účinnosť.

Ale britské rozhodnutie tiež vyžaduje, aby sme si rozumne uvedomili nedostatky fungovania Európy a stratu dôvery ľudí v projekt, ktorý prináša.

Čo sa týka extrémizmu a populizmu, nebezpečenstvo je obrovské. Vždy je rýchlejšie niečo zlikvidovať ako urobiť, zničiť ako vybudovať. Francúzsko ako zakladajúci člen Európy to nebude akceptovať.

Obrat je nevyhnutný. Aby Európa mohla napredovať, nemôže postupovať tak ako doteraz. Ľudia od Európskej únie očakávajú, že opätovne potvrdí svoje hodnoty, hodnoty slobody, tolerancie a mieru. Európa preto musí byť veľmocou, ktorá bude suverénne rozhodovať o svojom osude a vyzdvihovať svoj model.

Francúzsko bude preto vyzývať, aby sa Európa sústredila na to najdôležitejšie: bezpečnosť a obranu nášho kontinentu, aby sme chránili naše hranice a zachovali mier pred hrozbami ; investície pre hospodársky rast a zamestnanosť na uplatnenie priemyselnej politiky v oblasti nových technológií a transformácie energetiky; daňová a sociálna harmonizácia, aby sme mohli určiť pravidlá nášho hospodárstva a poskytli záruky našim spoluobčanom ; a napokon posilnenie eurozóny a jej demokratickej správy.

Som presvedčený, že Európa musí spúšťať projekty a nie sa strácať v postupoch. Musí byť pochopená a kontrolovaná občanmi. Keď to bude potrebné, musí sa rýchlo rozhodnúť, a národným štátom definitívne ponechať ich vlastné právomoci.

Tento mandát predstavím na budúci utorok Európskej rade. Predtým sa stretnem so zodpovednými politikmi hlavných politických zoskupení našej krajiny. V pondelok pôjdem do Berlína, aby sme spolu s Angelou Merkelovou a Matteom Renzim prediskutovali, čo bude potrebné urobiť, najmä v súvislosti s prípravou Rady. S Nemeckom pretože od našej jednoty závisí súdržnosť celej Európskej únie. Európa je veľkou myšlienkou, nielen veľkým trhom. A keďže sme si túto myšlienku nepripomenuli, stratila sa.

Európa musí byť naďalej nádejou a horizontom pre mladých. Dnes na naše dvere klope história. V hre je stabilita Európy oproti riziku nedôvery alebo opätovnému potvrdeniu jej existencie za cenu dôležitých zmien.

Urobím všetko pre to, aby to bola skôr dôležitá zmena ako nedôvera. A Francúzsko má osobitnú zodpovednosť, pretože je v srdci Európy, pretože si želalo Európu, budovalo Európu, pretože je hybnou silou, ktorú môžu nasledovať ostatní a zárukou budúcnosti nášho kontinentu.

Moje presvedčenie Francúza a Európana je to, čo mi určuje vedenie našej krajiny v tomto tak rozhodujúcom období, pretože vieme, že dejiny nás dnes súdia, konajme tak, aby sme zvládli okolnosti, ktorým čelíme.

Dernière modification : 29/09/2016

Haut de page