« Bratislavské právnické fórum » - Príhovor J.E.p. Christophe Leonzi

J.E.p. Christophe Leonzi sa dňa 21. októbra v Bratislave zúčastnil na konferencii "Bratislavské právnické fórum ", ktoré organizovala Univerzita Komenského.

Veľvyslanec vystúpil na úvodnom zasadnutí konferencie pod názvom „Alternatívy pre smerovanie EÚ – integrácia alebo dezintegrácia“. Vo svojom príhovore hovoril o výsledkoch Bratislavského samitu zo 16. septembra, týkajúcich sa budúcnosti EÚ. Vyzdvihol, že samit vyústil do prijatia cestovnej mapy, ktorá bude dôležitá v nasledujúcich mesiacoch a vďaka ktorej môže Európska únia čeliť aktuálnej existenčnej kríze po britskom rozhodnutí opustiť Európsku úniu.

JPEG

Príhovor veľvyslanca v anglickom jazyku :

PDF - 367.2 kB
(PDF - 367.2 kB)

Dernière modification : 24/11/2016

Haut de page