Apel na svedomie ľudstva v otázke klimatických zmien.

21. júla 2015 sa zišlo na “Samite svedomia“ v Paríži 45 morálnych autorít civilného a náboženského života celého sveta, aby spoločne apelovali na svedomie ľudstva v otázke klimatických zmien.

  • Apel na svedomie

Pod list, adresovaný každému vedúcemu delegácie, ktorá príde na konferenciu COP21 v Paríži, sa podpísali morálne a náboženské autority, ktoré sa zúčastnili tohto Samitu svedomia.

Zišli sme sa v Paríži na Samite svedomia pre klímu, zorganizovaného z iniciatívy Nicolasa Hulota, osobitného zmocnenca prezidenta Francúzskej republiky na ochranu planéty, aby sme sa týmto listom obrátili na každého z Vás, od jednotlivca k jednotlivcovi, od svedomia k svedomiu.

Už svojou povahou, konferencie o klíme slúžia k výmene názorov na najvyššej úrovni. Preto si môžu dovoliť prijať rozhodné opatrenia na riešenie otázky zmeny klímy. Ale všetci vieme, ako sa tieto možnosti často rozplynú v zložitých diskusiách.

Konferencia o Cieľoch trvalo udržateľného rozvoja sa bude konať v septembri v New Yorku a o klíme v Paríži v decembri 2015, čím sa tento rok stáva kardinálnym, aby sa urobili podstatné rozhodnutia pre ľudstvo.

Signatári tohto listu sú hlboko presvedčení, že, na rozdiel od minulosti, každý z nás musí riešiť tieto zložité problémy, spytovať si svedomie v otázke pozícii, voľby, ktorú by mal presadzovať.

A keď sa chystáte do Paríža, chceli by sme Vás požiadať, aby ste popremýšľali o svojej osobnej úlohe, chceme sa Vás spýtať, čo Vás priviedlo k funkcii, ktorú dnes zastávate, a položiť Vám jednoduchú, ale úprimnú otázku: Why do I care?

Vaša odpoveď bude pravdepodobne veľmi intímna. V našom súčasnom svete je zriedkavé, aby Vás vyzvali vyjadriť sa k tomu, čo je základom nášho výberu a čo riadi naše kroky. Často zdôvodňujeme naše rozhodnutia argumentmi, ktoré sa zdajú legitímne: štatistiky, dáta, všetky argumenty, ktoré len zriedka prehovoria k nášmu srdcu a mysleniu Vám podobných.

S cieľom oboznámiť verejnosť s týmto listom a tým podrobiť otázkam každého jednotlivca, bez ohľadu na jeho úlohu, angažovanie sa a poslanie pri budúcich rokovaniach, verejní a súkromní partneri zorganizovali „Samit svedomia pre klímu" v Paríži 21. júla 2015.

Mnohí z nás, aktívni účastníci samitu sú signatármi listu. Každý z nás sa vydal na túto cestu, ktorá skôr než konvenčné a všeobecné argumenty, vyžaduje sebareflexiu a osobnú i úprimnú odpoveď na otázku „Why do I care?“,

Svojou odpoveďou na " Why do I care?" prispejete, popri miliónoch ľudí na celom svete, ako nedávno pápež František, aby sa zmena klímy a ochrana našej planéty, stala úlohou, ktorá sa týka osobne každého z nás a stáva sa súčasťou jeho presvedčenia a hodnôt.

Dúfame, že odpoveď na túto jednoduchú otázku, Vám dovolí postaviť sa ku COP21 nielen ako zástupca vlády alebo organizácie, ale aj ako človek obdarený svojím vlastným svedomím.

Na základe tohto všetkého, očakávame, že od Vás prijmeme posolstvo ako od osobnosti, ako od svedomia, ako od člena veľkej ľudskej rodiny, ktorý si je vedomý svojej zodpovednosti, že musí písať históriu, aby ju nezničil.

Apel vo francúzštine a angličtine

http://www.ambafrance-sk.org/spip.php?action=acceder_document&arg=5436&cle=22d193224c2f0988c9326a8dedcdc9aa3b74683d&file=pdf%2Fappel_du_sommet_des_consciences_pour_le_climat.pdf

Dernière modification : 21/11/2017

Haut de page