« 1918-2018 – o sto rokov neskôr » (13/09/2018).

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, spolu s predsedom Asociácie politických vied v Strednej Európe (CEPSA), p. Ladislavom Cabadom, prorektorkou UMB, p. Katarínou Chovancovou a prodekanom Fakulty politických vied, p. Jaroslavom Ušiakom, otvorili konferenciu na tému « 1918-2018 – o sto rokov neskôr ».

JPEG

Veľvyslanec Francúzska pripomenul hodnoty otvorenosti a univerzalizmu Mateja Bela, historickú úlohu Francúzska v procese získania nezávislosti a obrany slobody a práva v regióne. Pripomenul, že Francúzsko svojimi návrhmi oživenia a obnovy EÚ, prispieva k obrane týchto základných hodnôt na európskej úrovni, a to vedením otvoreného a rozumného dialógu voči populistickým prejavom.

Príhovor veľvyslanca:

PDF - 370.6 kB
(PDF - 370.6 kB)

Konferencia združila historikov a politológov z 15 krajín Strednej Európy, Indie, Ruska, a natolila otázky právneho štátu, boja proti extrémizmu a populizmu, a významu európskej obrany.

Dernière modification : 18/10/2018

Haut de page