Konzulárne oddelenie

 • Prezentácia a kontakty

  1. Prezentácia
  Vedúci konzulárneho oddelenia je zodpovedný za francúzsku komunitu, pre ktorú zabezpečuje ochranu voči zahraničným úradom v rámci miestnej legislatívy a ktorú spravuje podľa francúzskej legislatívy a predpisov. (...)

  lire la suite

 • Víza

  Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku oznamuje, že od 1. septembra 2009 bude vízové oddelenie tohto veľvyslanectva zatvorené. Právomoc na vydávanie víz bude prenesená na vízové oddelenie Francúzskeho veľvyslanectva vo Viedni - všetky typy víz (krátkodobý pobyt, dlhodobý pobyt, zámorské departementy, africké krajiny, atď.) a všetky druhy pasov (diplomatický, služobný a obyčajný).

  lire la suite

 • Úplné otvorenie francúzskeho trhu práce pre občanov SR

  Francúzsko sa rozhodlo úplne otvoriť prístup na trh práce pre občanov 8 krajín, ktoré vstúpili do Európskej Únie 1. mája 2004 a pre ktoré bolo vytvorené používanie prechodného režimu, zahrnuté v prístupových zmluvách. Krajiny, ktorých sa to týka sú Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko a Slovensko (Cyprus a Malta mali tú výhodu, že mali voľný prístup k práci už od ich vstupu do Únie). Toto rozhodnutie nadobúda platnosť od 1. júla 2008.

  lire la suite

Haut de page